Хибридизацията на вълци с кучета остава в голяма степен неуправляема в цяла Европа, показва проучване.

В България и в още 9 европейски страни препоръките на Европейската комисия и Комитета на Бернската конвенция не се прилагат изобщо.

Мерките включват научен мониторинг на хибридизацията, дейности за намаляване на безстопанствените кучета в природата, както и забрана за отглеждането на хибриди за домашни любимци.

Център за обучение на кучета К-9

От биологична гледна точка вълци и кучета са един и същи вид и при влошени екологични условия са в състояние да се кръстосват, произвеждайки жизнеспособни хибридни потомства. "Подобна хибридизация с високи проценти може да компрометира генетичната идентичност на вълчите популации, като потенциално ще повлияе на поведението, екологията и природозащитното им състояние", казва проф. Паоло Чиучи от университета в Рим "La sapienza".

С кучешките гени при вълците се внасят елементи на поведението на домашните животни като липса на страх от човека, което създава предпоставки за конфликти.

Чрез постоянните консервационни усилия като законова защита и управление на местообитанията на вида (без интродуциране на индивиди) през последните десетилетия вълците успешно се разпространяват в Европа.

Доктор Джон храна за кучета

"Важно е, че при подобно разпространение животните често преминават през селскостопански райони, където е по-вероятно да срещнат кучета и шансовете за хибридизация са по-високи. В същото време бракониерските и ловните дейности могат да нарушат социалните връзки в семействата на вълците, позволявайки повече възможности за кръстосването им с кучета", коментира проф. Чиучи.

Проучването има социологическо изследване, ръководено от д-р Валерия Салватори от Института за приложна екология в Рим, адресирано до всички членове на Европейската инициатива за едрите хищници (Large Carnivore Initiative for Europe), специализирана група към Международната комисия за оцеляване на видове (Species Survival Commission) на Съюз за опазване на природата (IUCN - International Union for Conservation of Nature).

CHAMP храна за професионалисти

Според д-р Салватори целта е била да проучат появата на хибриди между вълци и кучета в европейски мащаб и да оценят съгласието на националните правителства с двете най-важни части от европейското законодателство за опазване на природата. Той изтъкна Бернската конвенция и Директивата за хабитатите на ЕС, които изискват намаляване на такава хибридизация.

Според проучването повечето европейски държави със стабилни популации на вълци нямат национални политики за ефективно и навременно справяне с проблема с хибридизацията.

Междувременно хибриди вече са установени във всичките европейски популации на вида, а експертите се опасяват, че явлението е във възход на континента. Сега хибридите изглеждат сравнително малко за това могат да се справят ефективно с този проблем, ако се предприемат бързи действия в континентален мащаб, смята д-р Салватори.